บทความนี้เป็นบันทึกสั้น ๆ สำหรับการทำให้ Raspberry Pi 3 บูตจาก HD SSD ที่เชื่อมต่อเข้าทางพอร์ต USB เพื่อให้การทำงานของบอร์ด Raspberry Pi 3 มีความเร็วที่มากขึ้นกว่าการใช้ micro SD-Card

ภาพที่ 1 Raspberry Pi 3 B+ ที่เชื่อมต่อกับฮาร์ดดิสก์ SSD SATA ผ่านทางพอร์ต USB

อุปกรณ์

  1. บอร์ด Raspberry Pi 3
  2. ฮาร์ดดิสค์ SATA SSD
  3. กล่องใส่ SATA SSD และแปลงการเชื่อมต่อเป็น USB

ขั้นตอน

  1. ประกอบ HD เข้ากับกล่องใส่
  2. ดาวน์โหลดโปรแกรม Raspberry Pi Image สำหรับ Windows, macOS หรือ Ubuntu เพื่อใช้เป็นตัวเขียน image ของระบบปฏิบัติการเข้า HD และสามารถใช้เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ในกรณีที่ต้องการนำฮาร์ดดิสก์ไปใช้งานอื่น
  3. ดาวน์โหลด Raspbeian จากเว็บ Raspberry Pi
  4. เขียน Image ลง HD ด้วยโปรแกรม Raspberry Pi Image
  5. เข้าพาร์ทิชัน boot ของ HD
  6. เพิ่ม program_USB_boot_mode=1 เข้าท่ายไฟล์ config.txt
  7. แก้ไข cmdline.txt ให้ root=/dev/sda2 เพื่อระบุให้บอร์ด Raspberry Pi บูตระบบจาก /dev/sda2 ซึ่งเป้นพาร์ทิชัน root ของระบบปฏิบัติการ

สรุป

บทความนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่ทางทีมของเราเลือกใช้ เพื่อเร่งความเร็วในการทำงานของ Raspberry Pi 3 แต่อย่างไรก็ดี พวกเราพบปัญหาอยู่บ้าง เช่น การสั่ง reboot จะส่งผลให้หลังจากปิดระบบเสร็จกลับไม่เริ่มระบบใหม่จึงต้องเปิดและปิดแหล่งจ่ายไฟใหม่เพื่อให้เปิดระบบได้

หวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยครับผม ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ

(C) 2020, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2020-11-03