บทความนี้เป็นบันทึกฉบับย่อของการการติดตั้งระบบบริหารจัดการฐานข้อมูล MariaDB บนบอร์ด Raspberry Pi เพื่อใช้จัดเก้บและจัดการกับข้อมูล โดยสร้างฐานข้อมูลเฉพาะให้กับผู้ใช้ที่สามารถล็อกอินเข้าใช้ระบบของ Raspberry Pi ได้

ขั้นตอนการติดตั้ง

อัพเดตระบบ

 1. sudo apt update
 2. ถ้าพบว่ามีรายการต้องอัพเกรดระบบ ให้สั่งคำสั่งต่อไปนี้เพื่อดำเนินการอัพเกรด
  sudo apt -y upgrade

ติดตั้ง MariaDB

sudo apt install mariadb-server

ตั้งค่าและความปลอดภัย

 1. เข้าโปรแกรมตั้งค่าความปลอดัยด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  sudo mysql_secure_installation
 2. ขั้นตอนการกำหนดรหัสผ่านให้กับ root ของ MariaDB
  1. ใส่รหัสผ่านเดิมของ root (ของ MariaDB) ที่เคยตั้งไว้ หรือถ้ายังไม่เคยตั้งค่ามาก่อนให้กดแป้น enter เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
  2. ใส่รหัสผ่านของ root ที่ต้องการ
  3. ใส่รหัสผ่านของ root อีกครั้งเพื่อยืนยัน
 3. ตอบ ‘y’ สำหรับหัวข้อความปลอดภัยต่อไปนี้
  1. Remove anonymous users
  2. Disallow root login remotely
  3. Remove the test database
 4. ตอบ ‘y’ เพื่อรีโหลด (reload) privileges ของระบบ

สร้างฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้

 1. เข้าสู่โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล MariaDB แบบ CUI (Console User Interface) หรือโหมดตัวอักษร (text mode) ด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  sudo mysql -u root -p
 2. ใส่รหัสผ่านของ root
 3. สร้างฐานข้อมูลด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล ;
 4. สร้างผู้ใช้งาน (กรณีที่ยังไม่เคยเพิ่มผู้ใช้คนนี้มาก่อน)
  CREATE USER ‘ชื่อ’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘รหัสผ่าน’ ;
 5. กำหนดสิทธิ์การจัดการฐานข้อมูลที่สร้างในหัวข้อที่ 3 ให้แก่ผู้ใช้ในหัวข้อที่ 4 ด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  GRANT ALL PRIVILEGES ON ชื่อฐานข้อมูล.* TO ‘ชื่อ’@’localhost’ ;
 6. อัพเดตการกำหนดสิทธิ์ด้วยคำสั่งด้านล่างนี้
  FLUSH PRIVILEGES ;
 7. ออกจากโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล MariaDB ด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  exit

สรุป

จากบทความนี้ก่อนดำเนินการกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ในระบบ ผู้อ่านบทความต้องออกแบบมาก่อนว่าให้ผู้ใช้ใดเข้าถึงฐานข้อมูลใด และเมื่อถึงขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลและมอบสิทธิ์จะได้ดำเนินการได้สะดวก

สุดท้ายหวังว่าบทความนี้คงมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูลแบบโครงสร้างบนระบบปฏิบัติการ Raspbian ของบอร์ด Raspberry Pi และที่สำคัญคือคำสั่งพื้นฐานต่อไปนี้ครับ

CREATE DATABASE ชื่อฐานข้อมูล;
SHOW DATABASES;
USE ฐานข้อมูล;
SHOW TABLES;
SELECT * FROM ตาราง;
INSERT INTO ตาราง VALUES( … );
DELETE FROM ตาราง WHERE เงื่อนไขการลบ;
UPDATE ตาราง SET … WHERE เงื่อนไขการปรับปรุงค่า;

และอื่น ๆ อีกมากมาย

อ้างอิง

 1. How to Install MariaDB on Raspberry Pi? (MySQL Server)
 2. SQL Tutorial

(C) 2020, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2020-11-16
ปรับปรุงเมื่อ 2021-08-18