[TH] Blender : Low Poly Man

บทความนี้เป็นบันทึกขั้นตอนการขึ้นรูปคนแบบโพลีกอนน้อยด้วยโปรแกรม Blender ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบแจกจ่ายฟรี และเปิดเผยโค้ด ปัจจุบันเป็นรุ่น 2.93.6 LTS โดยเริ่มต้นจากกล่องแล้วตัดฝั่งซ้ายออกไป หลังจากนั้นใช้ Modifier แบบ Mirror เพื่อให้ฝั่งซ้ายและขวาเหมือนกัน ทำให้ปรับแก้เฉกาะฝั่งขวาทำให้งฝั่งซ้ายมีผลตามไปด้วย หลังจากนั้นจัดรูปทรงให้เป็นตามภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขึ้นรูปจากบริเวณลำตัว
ภาพที่ 2 Extrude ดึงมาเป็นช่วงลำตัว
ภาพที่ 3 ดึงขึ้นเป็นราวนม
ภาพที่ 4 ดึงขึ้นเป็นช่วงอก
ภาพที่ 5 ดึงขึ้นมาเป็นช่วงอกถึงไหล่และจัดรูปให้พองาม
ภาพที่ 6 จากด้านบนให้ Extrude และ Enter เพื่อไม่ให้ยกสูง แต่ให้ย้าย Edge ให้เป็นดังรูป เพื่อใช้เป็นส่วนของคอ
ภาพที่ 7 ดึงส่วนของคอขึ้นไป
ภาพที่ 8 ทำการดึงจากส่วนของคอไปอีก 4 ครั้งเพื่อใช้เป็นส่วนของหัว
ภาพที่ 9 จัดรูปทรงของหัว
ภาพที่ 10 ด้านหน้าให้ Extrude เพื่อเป็นส่วนของใบหน้า
ภาพที่ 11 จัดรูปทรงของหัวและใบหน้า
ภาพที่ 12 ด้านล่างให้ดึงลงมาเพื่อเป็นต้นขา
ภาพที่ 13 ดึงลงมาเป็นขาส่วนบน
ภาพที่ 14 ดึงลงมาเพื่อเป็นส่วนก่อนหัวเข่าและปรับสัดส่วนให้เหมาะสม
ภาพที่ 15 ดึงมาเป็นหัวเข่า
ภาพที่ 16 ดึงลงมาเป็นส่วนของน่อง
ภาพที่ 17 ดึงลงมาเพื่อเป็นส่วนของหน้าแข้งจนถึงข้อเท้า
ภาพที่ 18 ดึงลงมาเป็นส่วนของข้อเท้า
ภาพที่ 19 ดึงลงมาเพื่อเป็นส่วนของส้นเท้า
ภาพที่ 20 ดึงด้านหน้าของส่วนของส้นเท้าเพื่อให้เป็นฝ่าเท่าส่วนที่ 1
ภาพที่ 21 ดึงออกมาเพื่อเป็นปลายเท้า และจัดสัดส่วนให้ดูคล้ายเท้า
ภาพที่ 22 เก็บรายละเอียดส่วนของเท้าให้เหมาะสม
ภาพที่ 23 ตอนนี้เหลือแต่ส่วนของแขน

จากภาพที่ 23 ให้ลองทำต่อเพื่อเป็นส่วนของแขน และมือ ครั้งหน้าจะเป็นการใส่โครงกระดูกครับ

สรุป

คำสั่งที่ถูกใช้มากสุดในบทความนี้คือ Extrude, การเปลี่ยนการเลือกเป็น Vertex/Edge/Polygon, การย้ายตำแหน่ง และการหมุน/ซูมการแสดงผลเพื่อให้สามารถเข้าไปปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ได้สะดวก สุดท้าย การปรับสัดส่วนต้องค่อย ๆ ทำ สำหรับคนที่เพิ่งทำครั้งแรก ๆ จะใช้เวลามากหน่อย แต่อย่างไรก็ดี งานขึ้นโมเดลนั้นเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน พยายามเข้านะครับ

(C) 2020-2022, โดย อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล/อ.จารุต บุศราทิจ
ปรับปรุงเมื่อ 2021-11-20, 2022-01-26