[TH] สร้างและอ่าน QR Code

บทความนี้เป็นแล็บหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาปัญญาประดิษฐ์เพื่อประยุกต์ใช้การสร้าง QR Code จากไลบรารี segno การถอดรหัส QR Code จากไลบนรารี OpenCV การตรวจสอบข้อความว่าเป็น URL หรือไม่ และการเปิดเว็บบราวเซอร์เพื่อเข้าถึง URL ที่ถอดรหัสได้ด้วยไลบรารี webbrowser

Read More

[TH] Unity Ep6 เขียนโค้ดเดินหน้า ถอยหลัง และกระโดด

บทความนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ด C# เพื่อขยับวัตถุวงกลมในหน้าจอให้เดินหน้า ถอยหลัง และกระโดด ตามลักษณะพื้นฐานของเกมแบบแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างที่นำมาใช้ในการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลฯ สำหรับพัฒนาเกมแบบผู้เล่นหลายคน

Read More