[TH] Unity Ep6 เขียนโค้ดเดินหน้า ถอยหลัง และกระโดด

บทความนี้เป็นตัวอย่างการเขียนโค้ด C# เพื่อขยับวัตถุวงกลมในหน้าจอให้เดินหน้า ถอยหลัง และกระโดด ตามลักษณะพื้นฐานของเกมแบบแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายตัวอย่างที่นำมาใช้ในการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลฯ สำหรับพัฒนาเกมแบบผู้เล่นหลายคน

Read More

[TH] Godot: C# Script Ep.1

          เกมเอนจิน Godot มี 2 ระบบ คือ ระบบที่ใช้งาน GDScript ที่มีหลักภาษาคล้ายกับภาษาไพธอนเป็นภาษาสำหรับควบคุมการทำงาน กับระบบที่ใช้ภาษา C# ในการทำงาน โดยขั้นตอนพื้นฐานในการใช้งานจะเป็นดังนี้

                    1. สร้างโครงงานใหม่ด้วยการคลิกเลือก New Project

                    2. กำหนดที่เก้บโครงงาน และตั้งชื่อโครงงาน หลังจากนั้นคลิกที่ Create Folder แล้วคลิกที่ปุ่ม Create&Edit เพื่อเข้าสู่โหมดการแก้ไขโครงงาน

                    3. เลือกการสร้าง Scene เป็น Node2D และบันทึกไฟล์ฉาก (Scene) เอาไว้

                    4. ใน Tab ชื่อ Inspector ให้เลือกสร้างสคริปต์ด้วยการคลิกที่ Script และเลือก New Script

                    5. เลือกภาษาเป็น C# และคลิก Create เพื่อสร้างไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .cs

                    6. โครงสร้างของไฟล์เป็นดังโปรแกรม 1-10 จะพบรายการทรัพยากรดังในภาพที่ 1-4 อันประกอบไปด้วยภาพไอคอนของโปรแกรม ไฟล์ฉากที่สร้างขึ้น (ในภาพตั้งชื่อเป็น MainScene.tscn) และไฟล์ภาษา C# (ชื่อ MainScene.cs)

Read More

[TH] พื้นฐาน C#

บทความมนี้กล่าวถึงพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา C# ที่นำไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา การพัฒนาเกม และคณิตร์ศาสตร์คอมพิวเตอร์ โดยเริ่มจากเรื่องของจำนวน การดำเนินการกับจำนวน เงื่อนไข การทำซ้ำ โปรแกรมย่อย อันนำไปสู่การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เข้ากับเกมหรือนำไปใช้กับการเขียนโปรแกรมด้วย Unity ต่อไป ด้วยเครื่องมือการเขียนโปรแกรมอย่าง Visual Studio, Unity หรือ Godot mono เป็นต้น

Read More

[EN] Unity3D The great game maker

This article introduces Unity3D, a very popular game creation program. Because there are so many facilities needed to make a game. Called quite complete, such as the manipulation of three-dimensional objects, gravity, system movement of objects, can create games on multiple platforms for example. Controlling objects requires knowledge of a programming language which can be practiced.

Figure 1 Unity’s logo
Read More

[TH] การใช้ GPS ใน Unity3D

จากบทความ Unity3D ครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงฟีเจอร์บางส่วนในโปรแกรม ในบทความนี้จึงขอกล่าวฟีเจอร์หนึ่งที่น่าสนใจ คือการใช้งาน GPS ใน Unity3D โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นใหม่ เนื่องจากในโปรแกรมมีการใช้งาน GPS ที่ค่อนข้างง่าย

Read More

[TH] Unity3D สุดยอดโปรแกรมสร้างเกม

บทความนี้แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม Unity3D ซึ่งเป็นโปรแกรมสร้างเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการสร้างเกมอย่างมากมาย เรียกได้ว่าครบถ้วนเลยทีเดียว เช่น การจัดการวัตถุสามมิติ ระบบแรงโน้มถ่วง การเคลื่อนที่ของวัตถุ สร้างเกมได้หลายแพลตฟอร์ม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การควบคุมวัตถุต่างๆจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางด้านภาษาโปรแกรม ซึ่งสามารถฝึกฝนได้

ภาพที่ 1 Unity
Read More