[TH] เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ender 3 V2

บทความนี้พูดคุยเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ Ender 3 V2 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงจากรุ่นยอดนิยมของ Creality คือ Ender 3, Ender 3 Pro โดยได้มีการปรับปรุงเรื่องของความง่ายในการประกอบ การใช้งาน คุณภาพของชิ้นงาน เป็นต้น ทำให้เครื่องพิมพ์ 3 มิติรุ่นนี้เหมาะสมสำหรับมือใหม่ที่พึ่งเริ่มใช้งานเครื่องพิมพ์ 3 มิติเป็นอย่างมาก

รูปร่างหน้าตา

ภาพที่ 1 Ender 3 V2

ในรุ่นนี้มีโครงร่างเหมือนกับเครื่องพิมพ์ FDM ส่วนใหญ่ ตัวโครงเป็นโลหะเคลือบสีดำมีลักษณะเป็นร่อง โดยมีตัวฐานซึ่งคุมการพิมพ์ในแกน Y (ภาพที่ 2) เป็นตัวยึดแกนแนวตั้งทั้ง 2 แกนยึดกับแกนแนวนอนที่ใช้เป็นแกน X (ภาพที่ 3) ส่วนแกน Z นั้นจะถูกยึดกับฐานโดยมีเสาเป็นตัวขับเคลื่อนตำแหน่งของแกน ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 2 แกน Y
ภาพที่ 3 แกน X
ภาพที่ 4 แกน Z

เครื่องพิมพ์รุ่นนี้เป็นแบบ Bowden tube ซึ่งมีสายในการส่งเส้นไปยังหัวละลายเส้น โดยมีมอเตอร์ตัวขับเส้นอยู่ในเสาร์แกน X ผ่านชุดหัวพิมพ์ (ภาพที่ 5) มีหน้าจอควบคุมการเลือกเมนูด้วยการหมุน (ภาพที่ 6) มีที่เก็บม้วน filament อยู่ด้านบน (ภาพที่ 7)

ภาพที่ 5 ชุดหัวพิมพ์
ภาพที่ 6 หน้าจอควบคุม
ภาพที่ 7 ที่เก็บม้วน filament

ประสบการณ์จากการใช้งาน

จากการใช้งานเครื่องพิมพ์รุ่นนี้มาสักระยะหนึ่ง เริ่มจากการประกอบชิ้นส่วนที่ได้รับจากโรงงานให้ใช้งานได้ ถือว่าง่ายพอสมควรสำหรับมือใหม่ แต่การประกอบให้ใช้งานได้ดีนั้นอาจต้องอาศัยประสบการณ์ระดับหนึ่ง ในการเลือกใช้งานเมนูก็ไม่ได้ยากหรือซับซ้อนอะไรมากมาย

ในการพิมพ์สามารถปรับจูนระหว่างพิมพ์ได้ซึ่งทำให้เราปรับระดับแกน Z ได้ทันทีทำให้เราไม่จำเป็นต้องเริ่มพิมพ์ใหม่เมื่อมีการคลาดเคลื่อนของเซ็นเซอร์วัดระดับแกน Z เช่น เมื่อเลื่อนไปทำแหน่ง Home แล้วแกน Z สูงเกินไปทำให้ filament ไม่ติดฐาน หรือต่ำไปทำให้หัวพิมพ์ดันเส้นออกมาได้ไม่เท่าที่ควร เราก็ปรับให้เป็นตำแหน่งที่เหมาะสมได้ทันที

ส่วนผลงานที่ได้จากเครื่องที่ประกอบโดยมือใหม่ถือว่าเป็นผลที่น่าพอใจเลยครับแต่อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์สักนิดในการปรับจูนเครื่องบางจุดเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น

ผลงานบางส่วน

ภาพที่ 8 ผลงานที่จากเครื่องพิมพ์(1)
ภาพที่ 9 ผลงานที่จากเครื่องพิมพ์(2)
ภาพที่ 10 ผลงานที่จากเครื่องพิมพ์(3)
ภาพที่ 11 ผลงานที่จากเครื่องพิมพ์(4)

สรุป

สำหรับเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ถือว่าเหมาะสำหรับมือใหม่ เนื่องจากสามารถประกอบได้ง่าย ใช้งานได้ง่าย ผลงานค่อนข้างดี และยังสามารถปรับจูนให้ได้ผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้นอีกได้ทั้งจากการประกอบและการปรับค่าต่างๆ ในซอฟต์แวร์ควบคุมได้

(C) 2022, อ.จารุต บุศราทิจ / อ.ดนัย เจษฎาฐิติกุล

ปรับปรุงเมื่อ 2022-06-01

[EN] Filaments

This article is about filaments, which are plastics that are melted and molded into desired objects. Talking about the properties of the popular Filament, there are 3 types: PLA, PETG, ABS.

Figure 1 PLA+ Filament

In 3D printing, it is indispensable that the molding medium is the Filament, each of which has different properties.

PLA

PLA is a very popular 3D printing plastic. The material is made from natural materials. The features are

  1. It is a hard material, less flexible.
  2. Low heat resistance.
  3. Fast hardening.

From the properties mentioned above, it can be seen that PLA is a suitable material for parts that are not subject to extreme heat, can be easily molded, durable enough but it shouldn’t be used to create objects that require a lot of flexibility because of the nature of refusing to bend. Today, the properties of PLA have been developed by many manufacturers by adding additives that are individually formulated to make PLA more durable. More flexible and heat resistant with different names such as PLA+ PLA Pro etc.

PETG

It is a plastic that has gained popularity among people who are growing their knowledge of 3D printing. This is because printing requires a fair amount of fine-tuning to obtain the desired object. The features are

  1. It is a hard material. but very flexible.
  2. More heat resistant than PLA.
  3. It hardens more slowly compared to PLA.

In 3D printing with PETG, additional considerations are taken in exchange for more features such as the heat of the base and the print head must be appropriate, turning the blower fan on and off, as PETG hardens more slowly, printing requires an efficient spot-on fan but if the fan is turned on at the wrong time, it may cause each layer in the workpiece to not stick together or become strong.

ABS

It is the strongest plastic of the above. But it also requires a lot of knowledge. Because it is necessary to control the variables in printing appropriately at all times. Otherwise, the workpiece may be damaged immediately. The features are

  1. It is very durable and flexible.
  2. Higher heat resistance than PETG

Printing with ABS requires more typing fine-tuning and total control over time, whether print head temperature base temperature including external factors such as The wind that blows in may need a cover to block the wind as much as possible. Because when the temperature is not right, the inner layer of the printing workpiece is ready to come off immediately.

Caution

In printing all parts, no matter what filament is used, it is important to maintain the quality of the plastic at all times. Otherwise, printing problems may occur such as the layers of the workpiece don’t stick together even though the printer is fine-tuned, the workpiece being uneven, the filament line being broken, etc. The thing that should be careful is not to let the filament have moisture. And when unpacked, it should be used as soon as possible. And should buy Filament from a trustworthy source. Because some of them may sell old stock, which affects the print quality as well.

Tips for choosing Filament

If you are a beginner, start with PLA first as it is very easy to print (But we pushed to use PETG in the first print. It’s a headache.). It’s not necessary to control many factors and takes less time.

However, if a more durable part is needed in the middle class, switch to PETG, as the material can produce parts that are as hard as PLA, but can be flexible and bend much more.

Finally, when wanting to use workpieces that are impact-resistant or very durable, then switch to ABS because it is the most durable.

Conclusion

Each filament has different properties and has different tight control factors. If a beginner should start with PLA first because it is easy to print. And if more flexible parts are needed, switch to PETG, which has more flexible properties. But if you want to use more impact-resistant parts, switch to ABS. But the more durable the material, the more difficult it is to adjust.

(C) 2022, By Jarut Busarathid and Danai Jedsadathitikul

Updated 2022-04-03