[TH] Thonny 4

By jarutex

Thonny เป็นเครื่องมือประเภทสภาพแวดล้อมแบบบูรณาการ หรือ IDE (Integrated development environment) ที่พัฒนาโดยชาวอสโตเนียชื่อ Aivar Annamaa ในปี ค.ศ. 2015 ภายใต้สิทธิ์การใช้งานแบบเปิดเผยรหัสโปรแกรม (Open Source) แบบ MIT และคุณสมบัติของโปรแกรมนั้นครอบคลุมการเขียนโค้ด ตรวจสอบโค้ด บริหารจัดการไลบรารีของภาษาไพธอน และรันโปรแกรมภาษาไพธอนที่เขียนขึ้นทำให้เป็นซอฟต์แวร์ที่ทำงานในส่วนของการเขียนและทดสอบการทำงานที่ใช้งานง่ายเหมาะสมกับผู้เริ่มต้น           การติดตั้ง Thonny ทำได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ชื่อ thonny-xxl-4.1.1.exe จากเว็บไซต์ thonny.org ดังภาพที่ ก-1 ภาพที่ ก-1 หน้าจอเว็บไซต์ thonny.org