[TH] RTC PCF8583

จากบทความภาษาไพธอนสำหรับใช้งานบอร์ด pcf8583 ที่ทำหน้าที่เป็น RTC (Real-time clock) ทางทีมเราเลยนำโค้ดมาเขียนใหม่เพื่อใช้กับภาษา C++ ของ Arduino โดยทดสอบกับ esp8266, esp32 และ stm32

[TH] ESP8266+PCF8583

บทความนี้เป็นการเขียนโปรแกรมภาษา Python ของ MicroPython เพื่อตั้งค่า/อ่านค่าวันที่และเวลาของ pcf8583 ซึ่งเป็น RTC ที่พวกเราชอบใช้ ซึ่งพวกเราพบว่ามีตัวอย่างที่เป็นภาษาไพธอนค่อนข้างน้อยจึงนำโค้ดตัวอย่างที่ทำไว้ออกมาให้ได้ลองศึกษากัน

ภาพที่ 1 บอร์ด ET-mini PCF8583